Ανεξάρτητο Service και Τεχνική Υποστήριξη για τα Apple Mac, 7 Ημέρες την Εβδομάδα 10:00-20:00 > 6932469656Διαφημίσεις

Do not forget Steve Jobs's legacy. Think Different. Be Different."Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs and the square holes. The ones who see things differently. They are not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. But the only thing you can't do, is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do."

Think Different"Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs and the square holes. The ones who see things differently. They are not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. But the only thing you can't do, is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do."

1984 Apple's Macintosh Commercial