Ανεξάρτητο Service και Τεχνική Υποστήριξη για τα Apple Mac, 7 Ημέρες την Εβδομάδα 10:00-20:00 > 6932469656Brother

Apple Software Update: Brother Printer Drivers 2.10 for OS XDOWNLOAD

Version: 2.10
Post Date: Jan 10, 2013
Download ID: DL894
File Size: 156.05 MB
System Requirements
Mac OS X 10.6.1 or later
OS X Mountain Lion
OS X Lion

About Brother Printer Drivers 2.10 for OS X

This update installs the latest Brother printing and scanning software for OS X Mountain Lion, OS X Lion and Mac OS vX 10.6.

For more information about printing and scanning software, see http://support.apple.com/kb/HT3669#brother