Ανεξάρτητο Service και Τεχνική Υποστήριξη για τα Apple Mac, 7 Ημέρες την Εβδομάδα 10:00-20:00 > 6932469656iWork

Apple Software Update: iWork 9.3DOWNLOAD

Version: 9.3
Post Date: Dec 4, 2012
Download ID: DL1563
File Size: 316.7 MB
System Requirements
OS X Lion 10.7.4
OS X Mountain Lion 10.8

About iWork 9.3

iWork Update 9.3 adds support for iWork for iOS 1.7 apps.

This update is recommended for users of iWork 9.0 and later.

For detailed information on this update and individual application changes, please visit this site: http://support.apple.com/kb/HT5534

"iWork.com": Διαδικτυακή έκδοση του iWork!


http://www.iwork.com