Ανεξάρτητο Service και Τεχνική Υποστήριξη για τα Apple Mac, 7 Ημέρες την Εβδομάδα 10:00-20:00 > 6932469656Quicktime

Apple Software Update: QuickTime 7.7.3 for WindowsDOWNLOAD

Version: 7.7.3
Post Date: Nov 7, 2012
Download ID: DL837
File Size: 35.56 MB
System Requirements
Windows XP (SP2 or later) 
Windows Vista
Windows 7

About QuickTime 7.7.3 for Windows

QuickTime 7.7.3 improves security and is recommended for all QuickTime 7 users on Windows. For information on the security content of this update, please visit this website: http://support.apple.com/kb/HT1222.

Important Notice to QuickTime 6 Pro Users

Installing QuickTime 7 or later will disable the QuickTime Pro functionality in prior versions of QuickTime, such as QuickTime 6. If you are a QuickTime 6 Pro user and you proceed with this installation, you will need to purchase a QuickTime 7 Pro registration code in order to regain QuickTime Pro functionality. After installation, visit the Apple Online Store to purchase a QuickTime 7 Pro registration code.

Apple Software Update: iMovie 9.0.8DOWNLOAD

Version: 9.0.8
Post Date: September 05, 2012
Download ID: DL1574
License: Update
File Size: 1.08 GB
System Requirements: OS X Lion v10.7.4 or later

Addresses an issue related to third-party QuickTime components that could prevent iMovie from opening.