Ανεξάρτητο Service και Τεχνική Υποστήριξη για τα Apple Mac, 7 Ημέρες την Εβδομάδα 10:00-20:00 > 6932469656iLinux OS

iLinux OS. The Linux you have been waiting for.
From https://ilinuxos.com


iLinux is based on the philosophy that USERS DO NOT NEED A NEW COMPUTER. THEY NEED A NEW OPERATING SYSTEM.

An Operating System that will BOOST every New Computer & RESSURECT every Old one.

An Operating System that will satisfy all Users.

Novices & Experts.

Casual & Extreme.

Users with NEW & OLD Computers.

Computers with BIG & SMALL Displays.

Computers with BIG & SMALL Hard Disks or even WITHOUT Hard Disk.

And thus, iLinux with 500 Applications Preinstalled, runs even on an OLD 64Bit Pentium/Atom/AMD Computer with 1.5GB Ram & 32GB Hard Disk!

Or straight from a Fast USB Stick.

This is the future of Computing.

Enjoy it!

Download for FREE at https://ilinuxos.com