Ανεξάρτητο Service και Τεχνική Υποστήριξη για τα Apple Mac, 7 Ημέρες την Εβδομάδα 10:00-20:00 > 6932469656Cinema Display

Apple Software Update: LED Cinema Display Software Update 1.1DOWNLOAD

Version: 1.1
Post Date: Nov 27, 2012
Download ID: DL1613
License: Update
File Size: 875 KB
System Requirements
Mac OS X 10.8.2 or later

About LED Cinema Display Software Update 1.1

This update addresses an issue with the 27-inch LED Cinema Display that may prevent sound from playing back through the speakers on the display. 

Please leave your 27-inch LED Cinema Display attached to your Mac during the update process. Your screen may go black momentarily while the update is installing.

Updated FW versions are:

MLB - 299

Audio - 1.20